Đầu nối Box dạng thẳng (Đầu nối bằng nhựa) NIPPON SEAM W-JCB
lên đầu trang