Adapter Ngược - WR

Trong thi công Đội ngũ thi công kỹ thuật rất cần Adapter để chuyển đổi từ Size lớn sang Size nhỏ hoặc ngược lại. Adapter ngược của Nippon Seam - Nhật Bản sẽ giúp các bạn về giải pháp đó bởi Nam Quốc Thịnh phân phối sản phẩm chất lượng này 

lên đầu trang