Chi tiết đối tác
LEE & MAN FACTORY

Khu xử lý nước thải nhà máy giấy LEE & MAN

Đường dẫn lối vào dự án LEE & MAN trong giai đoạn thi công

Đèn EXIT KT610 + Đèn khẩn cấp KT2300PL KENTOM giao cho nhà máy LEE & MAN

 

Ống thép luồn dây điện EMT Blue Eagle (Thái Lan) và phụ kiện Nam Quốc Thịnh

Ống thép luồn dây điện EMT Blue Eagle (Thái Lan) sử dụng cho dự án LEE & MAN

Các đối tác khác

lên đầu trang